Konkurransetid! Sett farge på høstens retter med det lekre serveringsfatet fra Denby Studios

Fullstendige vilkår og betingelser

Denne konkurransen er kun åpen for personer bosatt i Norge og som er over 18 år. Ansatte i promotørens bedrift, inkludert familie, samarbeidspartnere og alle som har en kommersiell assosiasjon med Bimi® kan ikke delta.

Ingen kjøp er nødvendig, men du må ha internett-tilgang og en e-postadresse for å delta.

Konkurranseperioden er mellom: 13/10/2020 – 01/11/2020 23:59

For å bli med: Besøk https://www.bimibrokkoli.no/ og meld deg på konkurransen.

Premien:

Hovedpremie: 3 vinnere kan vinne et Denby serveringsfat.

Kontakt med vinneren: Hver vinner vil bli kontaktet på e-posten de brukte når de registrerte seg på konkurransen. Dette vil skje maks fem dager etter at vinnerne er trukket. Vinneren har så 14 dager på seg til å akseptere gevinsten. Dersom dette svaret ikke kommer innen 14 dager forbeholder arrangøren av konkurransen seg retten til å diskvalifisere vinneren og gi premien til en reserve-vinner. Reserve-vinnerne kan få mindre tid på seg til å svare enn 14 dager.

Mottak av premie: Premien vil bli levert til adressen vinneren oppgir at premien skal bli sendt til, gitt at denne adressen er innenfor Norge.

Premiene kan ikke videreføres, refunderes eller utveksles mot kontanter på noen måte. Premiene kan ikke byttes med andre premier av mindre verdi. Beslutningene tatt av arrangøren er endelige og det vil ikke inngås korrespondanse. Arrangøren forbeholder seg retten til å gi vinner en annen premie til tilsvarende eller høyere verdi dersom opprinnelig premie ikke er tilgjengelig.

Skulle det være at konkurransen ikke kan avholdes grunnet, men ikke begrenset til, juks, tekniske problemer, utilgjengelighet, innloggingsproblemer, eller alle andre ting som fører til at arrangøren mister muligheten til å avholde en sikker, trygg og rettferdig konkurranse; forbeholder arrangøren seg retten til å diskvalifisere de som tilegner seg urettmessige fordeler i konkurransen eller på andre måter gjør ting som strider med vilkårene. Arrangøren forbeholder seg også retten til å endre, avlyse eller justere konkurransen dersom det er nødvendig for å sikre en rettferdig konkurranse.

Arrangøren etter beste evne vil sørge for at nettsiden er tilgjengelig, men vil ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle innloggingsproblemer, utilgjengelighet, tekniske- eller kommunikasjonsproblemer. Andre bevis på innsendelse enn komplette innsendelser vil ikke aksepteres.

Vinnerne trekkes tilfeldig fra listen over godkjente deltagere

Arrangøren av konkurransen og alle involverte samarbeidspartnere kan ikke holdes ansvarlig for økonomisk tap eller andre ulemper som oppstår som følge av deltagelse i konkurransen, samt for aksept av vinnervilkår og mottak av premie, bortsett fra det ansvar som kommer som følge av lov.


Deltagelse i konkurranse må komme fra det individet som melder seg på. Massepåmeldinger vil ikke bli akseptert. Ukomplette eller uleselige innsendelser, innsendelser foretatt av automatiserte systemer eller innsendelser som ikke er i samsvar med vilkårene vil ikke bli godtatt og vil bli slettet. Hvis det blir åpenbart at deltagere bruker en PC for å urettmessig tilegne seg fordeler i konkurransen ved å f.eks. bruke automatiserte systemer, skjule sin IP eller på andre måter skjule sin identitet for å kunne delta flere ganger vil det kunne føre til at deltageren blir diskvalifisert fra konkurransen. Deltagere har ikke tillatelse til å delta ved å bruke anonyme e-posttjenester, som f.eks. GuerillaMail, Dispostable og Mailinator.

Skulle det skje en hendelse eller være omstendigheter som gjør at arrangøren ikke er i stand til å gjennomføre konkurransen i henhold til disse vilkårene, står arrangøren fritt til å avlyse eller utsette konkurransefrist, trekking av vinner og utsendelse av premie.

Arrangøren kan nekte å tildele en premie dersom en deltager har urettmessig tilegnet seg fordeler i henhold til vilkårene.

Alle persondata innsamlet i denne konkurransen vil kun bli brukt i konkurransesammenheng av arrangøren og/eller samarbeidspartnere. Persondataene vil ikke bli delt med tredjepart med mindre deltager eksplisitt har gitt sitt samtykket il dette. Persondata vil bli behandlet i henhold til personvernerklæringen som finnes her: https://www.bimibrokkoli.no/personvernerkl%C3%A6ringen

Dersom noen av punktene i disse vilkårene skulle vise seg å være ulovlige, uriktige eller umulige å håndtere, vil det ikke påvirke resten av vilkårene som da fortsatt vil gjelde.

Ved å delta i konkurransen samtykker deltagerne til disse vilkårene.

Dersom det er konflikt mellom det som star i disse vilkårene og i konkurransemateriellet, vil vilkårene være de gyldige.

Disse vilkårene er underlagt lover og regler for Norge, deres tolkning og bruk vil kunne bli avgjort i rettsvesenet i gjeldende land.