Personvernerklæringen

COREGEO® LIMITED

PERSONVERNERKÆRING

OM DENNE ERKLÆRINGEN

Ditt personvern er viktig for Coregeo® Limited og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger om deg, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vennligst les den nøye.

Ifølge personvernlovgivning skal personopplysninger vi innehar om deg være:

  • Brukt lovlig, rettferdig og transparent.
  • Samlet inn med gyldige hensikter, som er tydelig forklart og ikke brukt på noen motstridende måte.
  • Relevante for hensiktene vi har forklart deg og utelukkende for de hensiktene.
  • Nøyaktige og oppdaterte.
  • Oppbevart på en sikker måte.

Dersom du har spørsmål til denne erklæringen eller hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger om deg er du velkommen til å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du i avsnitt 1.2.

1 INFORMASJON OM OSS

1.1 Vi er Coregeo® Limited. Vår registrerte forretningsadresse er Henwood House, Henwood, Ashford, Kent, TN24 8DH og vårt organisasjonsnummer er 03812840.

1.2 Dersom du har spørsmål, finner du kontaktinformasjonen vår her:

1.2.1 Orwell Place, 172 Tonbridge Road, Wateringbury, Kent ME18 5NS

1.2.2 01622 816999

1.2.3 info@coregeo.co.uk

2 INFORMASJON VEDRØRENDE KONKURRANSER OG ANNEN KORRESPONDANSE

2.1 Når du melder deg på en konkurranse eller loddtrekning i regi av oss (eller noen i samarbeid med oss) vil vi samle inn personopplysninger relatert til din deltagelse, slik som navnet ditt, din kontaktinformasjon, informasjon om din påmelding samt korrespondanse med oss om deltagelsen. Vi kan også etterspørre informasjon om visse preferanser, slik som ditt foretrukne utsalgssted.

2.2 Vi (eller partneren som arrangerer konkurransen) har behov for visse opplysninger for å akseptere en påmelding og du må oppgi disse for å delta i en konkurranse eller loddtrekning i regi av oss. Dersom du ikke oppgir denne informasjonen, kan din påmelding bli avvist. Informasjon om konkurransen vil angi hvilke opplysninger som er strengt nødvendig når informasjonen blir samlet inn, men det kreves at du oppgir ditt navn og din kontaktinformasjon.

2.3 Annen korrespondanse eller samhandling (for eksempel via epost, telefon, post, SMS eller via vår nettside) mellom deg og oss vil inneholde personopplysninger (slik som navn og kontaktinformasjon) i den korrespondansen. Dette inkluderer henvendelser, anmeldelser, oppfølgingskommentarer eller klager fra eller til deg og uoverensstemmelser med deg eller din organisasjon.

2.4 Vi vil oppbevare og behandle disse opplysningene for gjennomføringen av enhver konkurranse vi arrangerer, for å overholde juridiske krav om dokumentasjon eller gjennomføre visse verifiseringer, og/eller av gyldige grunner ved behandling av en klage eller henvendelse. I tillegg vil opplysningene brukes til å administrere din (eller din organisasjons) brukerkonto eller ordre og enhver tjeneste vi tilbyr, og brukes til å vurdere og forbedre våre tjenester, inkludert feilsøking, data-analyse, testing, research og statistikk- og undersøkelseshensikter.

2.5 Dersom du vinner en konkurranse, kan vi publisere ditt navn og sted på nettsiden vår eller på annen måte gjøre informasjonen offentlig tilgjengelig for å overholde juridiske krav og på bakgrunn av vår legitime interesse i å synliggjøre konkurransen.

2.6 Opplysninger relatert til en konkurranse vil bli oppbevart i en periode opptil 12 måneder etter at konkurransen er avsluttet, slik at vi kan behandle eventuelle henvendelser eller krav.

2.7 Eventuell annen informasjon vil normalt sett bli oppbevart i 24 måneder etter vår siste korrespondanse.

3 MARKEDSFØRING

3.1 Vi kan samle inn ditt navn og din kontaktinformasjon (slik som din epostadresse, telefonnummer eller adresse) for å sende deg nyhetsbrev om merkevarene vi representerer. Vi kan samle inn disse opplysningene direkte fra deg, eller gjennom en tredjepart. Dersom en tredjepart har samlet inn ditt navn og din kontaktinformasjon, vil de kun sende oss disse opplysningene for bruk i sammenheng med markedsføring dersom du har godkjent dette.

3.2 Du har alltid retten til å reservere deg fra å motta vår markedsføring. Du kan utøve din rett når som helst ved å kontakte oss. Kontaktinformasjonen vår er angitt i avsnitt 1.2 ovenfor. Dersom vi sender deg nyhetsbrev via e-post vil vi alltid inkludere en mulighet for avmelding via epost. Hvis du reserverer deg fra vår markedsføring vil dette registreres, slik at vi ikke sender deg flere eposter ved en feiltagelse.

3.3 Hvis du opptrer på vegne av en bedrift behandler vi din kontaktinformasjon etter behov for vår legitime interesse i å markedsføre til deg og for å ha en liste over potensielle kunder.

3.4 Dersom du ikke opptrer på vegne av en bedrift, vil vi kun kontakte deg i markedsføringsøyemed dersom du samtykker til det (uavhengig om vi har samlet inn opplysninger fra deg direkte eller via en tredjepart).

3.5 Vi deler aldri ditt navn eller din kontaktinformasjon med urelaterte tredjeparter i markedsføringsøyemed med mindre vi har ditt samtykke til å dele dine opplysninger med spesifikke tredjeparter. Vi bruker tredjepartsleverandører til å sende ut vår markedsføring, men vi tillater dem kun å bruke opplysningene etter våre instrukser og hvor de har akseptert å behandle informasjonen konfidensielt og å oppbevare den trygt.

3.6 Vi beholder dine opplysninger på vår markedsføringsliste frem til du reserverer deg fra markedsføringen vår. Da vil vi registrere dette. Vi beholder denne registreringen på ubestemt tid for å overholde juridiske krav for å sikre at vi ikke sender deg mer markedsføring.

4 INFORMASJON FRA NETTSIDEN

4.1 Vi kan samle inn opplysninger om deg og din bruk av vår nettside via tekniske hjelpemidler slik som besøkstellere og andre analyseverktøy. Vi bruker dette etter behov for vår legitime interesse i å administrere nettsiden vår og for å sikre dens effektivitet og sikkerhet.

4.2 For detaljert informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies) og med hvilke hensikter de blir brukt, vennligst se vår erklæring om bruk av informasjonskapsler.

4.3 Vi beholder denne nettsideinformasjonen om deg frem til den relevante informasjonskapselen utgår.

4.4 Vår nettside kan fra tid til annen inneholde lenker til og fra nettsidene til vårt partnernettverk og andre tilknyttede selskaper. Dersom du følger en lenke til en av disse nettsidene, vennligst vær klar over at disse nettsidene har egen personvernerklæring og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deres behandling av personopplysninger. Vennligst se over disse personvernerklæringene før du sender inn personopplysninger til disse nettsidene.

5 INNHOLD

5.1 Dette er opplysninger om deg som du oppgir når du deler innhold på nettsiden vår. Dette inkluderer anmeldelser, bilder, filmer og annet innhold som du deler på vår nettside.

5.2 Vi kan vise frem og publisere denne informasjonen på våre plattformer som en del av vår kontrakt med deg eller for vår legitime interesse i å tilby innhold til våre brukere.

5.3 Disse opplysningene blir lagret så lenge du har en brukerprofil hos oss og kan beholdes og vist frem på ubestemt tid etter at du sletter din bruker. Du kan etterspørre at ditt innhold blir fjernet ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen i ovenstående avsnitt 1.2.

6 INFORMASJON OM ANSATTE

6.1 Dersom du jobber for en av våre kunder, leverandører, rettighetshavere, produsenter eller andre forretningsforbindelser, kan opplysningene vi samler inn om deg inkludere din kontaktinformasjon, detaljer om ditt ansettelsesforhold og vårt forhold til deg. Disse opplysningene kan bli samlet inn direkte fra deg, eller oppgitt av din organisasjon. Din organisasjon skal ha informert deg om at opplysninger om deg blir oppgitt til oss, og vist deg denne erklæringen. Vi bruker dette som nødvendig for våre legitime interesser i administreringen av vårt forhold til din organisasjon. Dersom vi har et forretningsforhold til deg eller din organisasjon, kan vi motta opplysninger om deg fra din organisasjon.

6.2 Vi oppbevarer disse opplysningene opp til syv år etter at vårt forhold til din organisasjon er avsluttet.

7 JOBBSØKERE

7.1 Vi vil samle inn og oppbevare opplysninger om jobbsøkere, inkludert opplysninger du oppgir til oss i din søknad, eller gitt til oss av rekrutteringsbyråer, i tillegg til opplysninger om deg fra eventuelle referanser du oppgir.

7.2 Vi behandler opplysningene som nødvendig for å inngå en arbeidskontrakt med deg, for våre legitime interesser i å evaluere kandidater og dokumentere våre rekrutteringsaktiviteter og som nødvendig for å overholde våre arbeidsrettslige forpliktelser og rettigheter.

7.3 Dersom søknaden din fører til ansettelse, vil opplysninger om deg bli behandlet og oppbevart i samsvar med vår interne personvernerklæring. Dersom du jobber for oss på nåværende tidspunkt, eller har jobbet for oss tidligere, kan du etterspørre en kopi av disse fra oss. Dersom søknaden din ikke fører til ansettelse, vil opplysninger om deg bli beholdt opptil 12 måneder etter den relevante rekrutteringsrunden er avsluttet.

7.4 Du må oppgi visse opplysninger (slik som ditt navn, kontaktinformasjon, arbeidserfaring og utdanning) for at vi skal vurdere din søknad. Dersom du ikke har oppgitt alle disse opplysningene, kan vi kontakte deg for å etterspørre dem. Dersom du ikke ønsker å oppgi disse opplysningene, kan det forekomme at vi ikke har muligheten til å vurdere din søknad.

7.5 Dersom du er oppgitt som referanse av en søker, vil vi oppbevare ditt navn, kontaktinformasjon, profesjonell informasjon (slik som din arbeidsgiver og din stillingstittel) og detaljer om ditt forhold til søkeren. Vi vil behandle disse opplysningene som nødvendig for våre legitime interesser i å evaluere kandidater og som nødvendig for å overholde våre arbeidsrettslige forpliktelser og rettigheter. Opplysninger om deg blir oppbevart sammen med opplysninger om søkeren.

7.6 Dersom du er oppgitt som nærmeste pårørende av noen som jobber for oss, vil vi oppbevare ditt navn, kontaktinformasjon og detaljer om ditt forhold til den aktuelle ansatte. Vi vil bruke disse opplysningene til å kontakte deg om nødvendig for å overholde våre arbeidsrettslige forpliktelser, når nødvendig for å ivareta den ansattes viktige interesser, og for våre legitime interesser i å administrere vårt forhold til den ansatte. Dine opplysninger vil bli oppbevart frem til de blir oppdatert av den aktuelle ansatte, eller vi ikke lenger har behov for å kontakte den ansatte etter at vedkommende har sluttet å jobbe hos oss.

8 JURIDISKE KRAV

8.1 Dersom vi anser det for å være en risiko for at vi må forsvare eller fremme juridiske krav, kan vi beholde dine opplysninger hvis nødvendig for våre legitime interesser i å sørge for at vi kan fremme eller forsvare juridiske krav. Vi kan også være nødt til å dele disse opplysningene med våre forsikringsgivere eller juridiske rådgivere. Hvor lenge vil beholder disse opplysningene vil avhenge av kravets natur og hvor lenge vi anser det for å være en risiko for at vi behøver å forsvare eller fremme et krav.

9 ANNEN TYPE INFORMASJON

9.1 Vi kan også motta opplysninger om deg fra følgende kilder:

9.1.1 Våre leverandører. Vi jobber tett med tredjeparter (for eksempel reklamepartnere og PR-byråer) som kan oppgi opplysninger om deg, til bruk slik som beskrevet ovenfor.

9.1.2 Bedrifter vi har kjøpt. Dersom vi har kjøpt et annet selskap, eller en betydelig andel av dets eiendeler, som i utgangspunktet oppbevarte dine opplysninger, vil vi oppbevare og behandle opplysningene du har oppgitt til dem, eller som de har tilegnet seg på annen måte, i tråd med denne personvernerklæringen.

9.1.3 Våre andre kanaler. Dette er opplysninger om deg vi mottar om du bruker en av de andre nettsidene vi styrer eller andre tjenestene vi tilbyr. I så fall vil vi ha opplyst om at vi planlegger å dele disse opplysningene internt og kombinere de med data samlet inn på nettsiden. Vi vil også ha fortalt hensikten med å dele og kombinere dine data.

9.2 Vi samler ikke inn noen «spesielle kategorier» av mer sensitive personlige opplysninger om deg (dette inkluderer detaljer om din rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk tilhørighet, seksualliv, seksuell orientering, politisk orientering, handelsunion-medlemskap, opplysninger om din helse og genetiske og biometriske data, i tillegg til opplysninger om kriminelt rulleblad).

10 ANDRE GRUNNER TIL Å BRUKE DINE OPPLYSNINGER

10.1 Vanlig bruk av dine opplysninger. Vi vil kun behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Selv om vi i enkelte situasjoner kan behandle dine personopplysninger etter din spesifikke godkjennelse, behandler vi normalt sett dine opplysninger som forklart i denne erklæringen fordi:

10.1.1 vi må overholde en kontrakt vi har inngått med deg.

10.1.2 vi må overholde en juridisk forpliktelse.

10.1.3 det er nødvendig for våre (eller våre tredjeparters) legitime interesser og dine interesser og rettigheter ikke er i konflikt med disse interessene.

10.1.4 vi må beskytte dine (eller noen andres) interesser eller der det er nødvendig av offentlige hensyn (selv om disse situasjonene sannsynligvis oppstår sjeldent).

10.2 Endring av hensikt. Vi vil kun behandle dine personlige opplysninger med de hensikter vi har samlet dem inn med som forklart i denne erklæringen, med mindre vi med rimelighet vurderer det som nødvendig å behandle opplysningene av en annen grunn og at den grunnen er kompatibel med den originale hensikten. Dersom vi behøver å behandle dine personlige opplysninger med en urelatert hensikt, vil vi varsle deg og forklare det juridiske aspektet som tillater oss å gjøre det.

11 SHARING YOUR INFORMATION

Vi jobber med merkevarer for ferske råvarer med den hensikt å få produkter på markedet. Der vi oppbevarer dine opplysninger i forbindelse med en spesifikk merkevare, vil vi være ansvarlige for beslutningene om hvordan vi behandler dine opplysninger, og å oppbevare dem på en sikker måte mens de er under vår kontroll. Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine opplysninger som forklart i denne erklæringen, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt i avsnitt 1.2 ovenfor. Dersom vi deler dine opplysninger med eierne av disse merkevarene, vil det kun være i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, og eierne av merkevarene vil i så fall være direkte ansvarlig overfor deg for deres behandling av disse opplysningene.

I tillegg til enhver deling som nevnt ovenfor, kan vi også dele dine opplysninger med andre tredjeparter, inkludert tredjepartsleverandører og andre enheter i gruppen. Tredjeparter må respektere sikkerheten til dine opplysninger og behandle dem i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi selger aldri dine data til tredjeparter.

11.1 Grunner til å dele dine opplysninger med tredjeparter

Vi kan dele dine personlige opplysninger med tredjeparter dersom vi er juridisk forpliktet til å vise eller dele dine personopplysninger, for å overholde våre avtaler med deg, eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til våre kunder, oss, eller andre eller der vi har andre legitime interesser i å gjøre det. Dette kan inkludere utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for å avsløre svindel og for å redusere kredittrisiko.

11.2 Hvilke tredjepartsleverandører behandler dine personlige opplysninger?

Vi kan også være nødt til å dele dine personlige opplysninger med tredjepartsleverandører slik at de kan utføre sine tjenester.

De følgende aktivitetene er utført (i sin helhet eller delvis) av tredjepartsleverandører: juridisk rådgivning, konkurransegjennomføring, IT-tjenester.

11.3 Når kan vi dele dine personlige opplysninger med andre enheter i gruppen?

Vi kan dele dine personlige opplysninger med andre enheter i gruppen vår som en del av våre regelmessige rapporteringsaktiviteter angående selskapets drift, ved en forretningsmessig omorganisering og for systemvedlikehold-support og hosting av data.

11.4 Hvor sikre er dine personlige opplysninger med tredjepartsleverandører og andre enheter i vår gruppe?

Det er påkrevd av alle våre tredjepartsleverandører og andre enheter i gruppen å foreta nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger. Der tredjepartsleverandører behandler dine personlige opplysninger på våre vegne som «databehandlere» får de kun gjøre dette etter våre instrukser og må godta å behandle opplysningene konfidensielt og oppbevare dem sikkert.

11.5 Hva med andre tredjeparter?

Vi kan dele dine personlige opplysninger med andre tredjeparter, for eksempel ved et eventuelt salg eller omstrukturering av firmaet, hvis nødvendig i forbindelse med de hensiktene dine personlige opplysninger ble samlet inn med. Vi kan også være nødt til å dele dine personlige opplysninger med myndighetene eller på annen måte overholde loven.

12 HVOR VI LAGRER DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER

12.1 Vårt hovedkontor ligger i Wateringbury og vårt hoved-datasenter ligger i Storbritannia. Om nødvendig for å overholde vår kontrakt med deg eller med våre utvidede forretningshensyn, kan opplysningene vi innehar om deg bli overført og lagret på et sted utenfor Storbritannia og EU. De kan også bli behandlet av våre leverandørers ansatte lokalisert utenfor Storbritannia og EU.

12.2 Vi vil ta alle nødvendige skritt innenfor rimelighetens grenser for å sikre at dine personlige opplysninger blir behandlet med sikkerhet og er i samsvar med denne personvernerklæringen.

12.3 Noen land eller organisasjoner utenfor Storbritannia og EU som vi kan overføre dine opplysninger til vil ha en «tilstrekkelighets-beslutning» på plass, som betyr at EU har besluttet at landet eller organisasjonen har et tilstrekkelig godt personvernsystem. Disse er listet opp på EU sine nettsider.

12.4 Dersom vi overfører data til land eller organisasjoner utenfor Storbritannia og EU som EU ikke vurderer som tilstrekkelig gode nok på personvern, vil vi sikre at passende tiltak (slik som standardklausuler godkjent av EU eller andre personvernmyndigheter) blir iverksatt der det er nødvendig. For mer informasjon om disse tiltakene, vennligst kontakt oss.

13 DATASIKKERHET

13.1 I tillegg til alle tiltakene nevnt ovenfor i forbindelse med deling av dine opplysninger, har vi iverksatt nødvendige interne sikkerhetstiltak for å forhindre at dine opplysninger forsvinner ved et uhell, at opplysningene blir behandlet på en uautorisert måte, endret eller lekket. Tilgangen til dine opplysninger er også begrenset slik at kun ansatte og andre tredjeparter som behøver innsyn i opplysningene får innsyn. De vil kun behandle dine opplysninger etter våre instrukser og de har taushetsplikt.

13.2 Vi har implementert prosedyrer for å ta hånd om et uventet brudd på datasikkerheten og vil varsle deg og aktuelle myndigheter om nødvendig.

14 HVOR LENGE VIL VI OPPBEVARE DINE OPPLYSNINGER?

14.1 I tidligere avsnitt er det nevnt hvor lenge vi forventer å beholde dine opplysninger. I noen tilfeller kan det være nødvendig å beholde dine opplysninger lenger enn dette for å fullføre hensikten de ble samlet inn med. Dette inkluderer hensiktene med å tilfredsstille et lovlig, regnskapsmessig- eller dokumentasjonskrav.

14.2 For å avgjøre tiden det er hensiktsmessig å lagre dine opplysninger, vurderer vi mengden, formen og sensitiviteten av opplysningene, den potensielle skaderisikoen, grunnlaget for hvorfor vi oppbevarer dine opplysninger og hvorvidt vi kan oppnå dette grunnlaget gjennom andre midler samt relevante juridiske krav.

14.3 I noen sammenhenger kan vi bli nødt til å anonymisere dine personopplysninger slik at de ikke lenger kan knyttes til deg. I dette tilfellet kan vi benytte slik informasjon uten videre varsel til deg.

15 DINE RETTIGHETER

15.1 Lov om personvern gir deg en rekke rettigheter angående personopplysninger vi har om deg. De viktigste rettighetene er forklart under. Mer informasjon om dine rettigheter kan hentes fra Information Commisioner’s Office (ICO). Under visse omstendigheter, har du følgende rettigheter ifølge loven:

15.1.1 Bli informert på en tydelig, klar og lett forståelig måte hvordan vi bruker dine personopplysninger. Det er derfor vi oppgir informasjonen i denne erklæringen. Dersom du har et behov for ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, vennligst si fra til oss.

15.1.2 Etterspørre tilgang til dine personopplysninger (kjent som en «data subject access request»). Dette gjør det mulig for deg å motta en kopi av opplysningene vi har om deg og se at vi behandler den i samsvar med loven.

15.1.3 Etterspørre rettelse av de personopplysningene vi har om deg. Dette gjør det mulig for deg å rette på ufullstendig eller uriktig informasjon vi har om deg.

15.1.4 Etterspørre sletting av dine personopplysninger. Dette gjør det mulig for deg å spørre oss om å slette eller fjerne dine opplysninger når det ikke finnes noen god grunn for oss til å fortsatt behandle dem (det kan for eksempel forekomme at vi må fortsette å behandle dine data for å overholde juridiske forpliktelser). Du har også retten til å be oss om å slette eller fjerne dine personlige opplysninger i situasjoner der du har brukt din rett til å motsette deg behandling av data (se under).

15.1.5 Motsette deg behandling av dine personopplysninger, som vi ønsker å behandle legitime interesser (eller en tredjeparts legitime interesser), og det er noe med din spesifikke situasjon som gjør at du vil motsette deg at vi bruker dine opplysninger på dette grunnlaget og vi ikke har en overbevisende, legitim grunn til å gjøre dette, som dermed motstrider dine rettigheter, interesser og friheter (for eksempel kan vi behøve dem for å forsvare oss mot et rettslig krav). Du har også retten til å motsette deg dette dersom vi behandler dine personopplysninger med direkte markedsføringshensikter.

15.1.6 Etterspørre restriksjon av behandling av dine personopplysninger. Dette gjør det mulig for deg å spørre oss om å utsette behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel dersom du vil at vi skal bevise deres nøyaktighet eller grunnen for å behandle de.

15.1.7 Be om overføring av dine personligopplysninger til en annen part der du har gitt det til oss, og vi bruker det basert på ditt samtykke eller for å gjennomføre en kontrakt med deg, og vi bruker det ved bruk av automatiserte midler.

15.1.8 Trekke ditt samtykke. I de få situasjonene vi er avhengige av ditt samtykke (i motsetning til de andre situasjonene beskrevet ovenfor) til å samle inn, behandle og overføre dine personopplysninger med en spesifikk hensikt, vil du ha retten til å trekke ditt samtykke for den aktuelle behandlingen til enhver tid. Når vi har blitt varslet om at du har trukket ditt samtykke, vil vi ikke lenger behandle dine opplysninger med den hensikt eller de hensikter du i utgangspunktet samtykket til, med mindre vi har andre legitime interesser i å gjøre det.

15.1.9 Avgi en klage.Dersom du tror vi behandler dine opplysninger på en måte som ikke samsvarer med gjeldende personvernlovgivning, har du retten til å avgi en klage hos dine nasjonale personvernmyndigheter (dersom du er i Storbritannia er dette ICO).

Dersom du ønsker å gjennomgå, verifisere, korrigere eller etterspørre sletting av dine personopplysninger, motsette deg behandlingen dine personopplysninger, trekke ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger eller etterspørre at vi overfører en kopi av dine personopplysninger til en annen part, vennligst kontakt oss. Kontaktinformasjonen finner du i avsnitt 1.2 ovenfor.

15.2 Avgift er vanligvis ikke nødvendig. Du må ikke betale en avgift for å få tilgang til dine personopplysninger (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan likevel kreve en fornuftig avgift dersom din forespørsel er grunnløs eller overdreven. Vi kan også velge å ikke imøtegå forespørselen.

15.3 Hva vi kan behøve fra deg. Vi kan etterspørre spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å forstå forespørselen din, for å bekrefte din identitet og for å sikre din rett til å få tilgang på opplysningene (eller for å utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er et annet nødvendig sikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger ikke blir gitt til en person som ikke har rett til å motta dem.

15.4 Tidshorisont.Vennligst vurder forespørselen din grundig før du sender den inn. Vi vil svare på din forespørsel så fort vi kan. Normalt sett vil dette være innen en måned fra vi har mottatt forespørselen, men dersom det vil ta lenger tid å behandle forespørselen vil vi gi deg beskjed.

16 ENDRING AV DENNE PERSONVERNE4RKLÆRINGN

Enhver endring vi gjør i denne personvernerklæringen i fremtiden vil bli publisert på denne siden og ved passende anledninger vil du bli varslet på epost eller på annen måte. Vennligst oppsøk denne siden jevnlig for å se oppdateringer eller endringer av vår personvernerklæring.

Instagram vilkår og betingelser

Ved å sende inn ditt oppskriftsbilde godtar du vilkårene og betingelsene beskrevet under:

  • Vi er ikke ansvarlige for noe innhold forbundet med private Instagram-kontoer.
  • Innhold som ikke er i tråd med promoteringen eller motstrider retningslinjene i Instagrams vilkår og betingelser vil bli fjernet fra nettsiden og formidlet til Instagram.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Av samme grunn, kan vi innhente informasjon om din generelle internettbruk ved å bruke informasjonskapsler (cookies), som er lagret på din nettleser eller din harddisk på datamaskinen. Cookies inneholder informasjon som er overført til din datamaskins harddisk. De hjelper oss å forbedre nettsiden vår og levere mer personaliserte tjenester. Noen av informasjonskapslene vi bruker er essensielle for å drive siden.

Dersom du registrerer deg hos oss eller du fortsetter å bruke siden vår, aksepterer du vår bruk av cookies. Informasjonskapslene eller cookiene vi bruker på nåværende tidspunkt er:

  • Session cookie: Denne cookien blir brukt for å sikre at du blir gjenkjent når du beveger deg fra en side til en annen på nettsiden vår. For eksempel, hvis du er en registrert bruker forhindrer cookien at du må logge inn på hver side. Den slettes når du lukker nettleseren din.
  • Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz): Disse cookiene blir brukt for å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden vår. Informasjonen inkluderer klokkeslettet til det aktuelle besøket, om du har vært på siden før og hvilken side som sendte deg hit. Vi bruker denne informasjonen til å estimere størrelsen på vårt publikum og brukermønstre, slik at vi kan forbedre siden vår ved å forstå hvordan folk bruker den. Klikk her for mer informasjon fra Google om Google Analytics og ditt personvern.
  • Cookies som er brukt av Facebook og Twitter på sider der deres respektive «dele»-lenker er på siden, og standard Facebook-cookies som er brukt av Facebook hvis du bruker Facebook Connect. Klikk her for mer informasjon om hvordan Facebook bruker cookies , og klikk her for informasjon om Twitters bruk av Cookies.

Du kan blokkere cookies ved å aktivere innstillingen i nettleseren din, slik at du kan nekte bruk av alle eller noen cookies. Hvis du bruker nettleserinnstillingene til å blokkere alle cookies (inkludert essensielle cookies), kan det være at du ikke får tilgang til alle eller noen deler av nettstedet vårt. Med mindre du har justert nettleserinnstillingen din slik at den vil nekte cookies, utsteder vårt system cookies så snart du besøker nettstedet vårt.

Vi bruker nødvendige informasjonskapsler for å administrere nettsiden og sørge for at den fungere som den skal.

Vi bruker ytelseskapsler, som Google Analytics, for å forstå hvordan besøkende bruker sidene våre. Denne informasjonen bruker vi til å forbedre nettstedet vårt, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. Disse informasjonskapslene er ikke knyttet til noen av personopplysningene dine.

Vi bruker noen ganger sporingspixler som lagrer informasjonskapsler i vårt arbeid med digital markedsføring, dette er normalt brukt i reklame online.